Brudzeński Park Krajobrazowy - Mazowiecka Szwajcaria

Brudzeński Park Krajobrazowy został utworzony uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku z dnia 9 czerwca 1988 roku. Obecnie funkcjonuje na podstawie Rozporządzenia Nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. Powierzchnia parku wynosi 31,71km2 (3171ha), a otulina to kolejne 43,97km2 (4397ha).

Ze względu na unikalny charakter i wyjątkowe ukształtowanie terenu, obszar Parku oraz i jego okolice zwane są również Mazowiecką Szwajcarią.

Brudzeński Park Krajobrazowy Mapa

Brudzeński Park Krajobrazowy - Położenie

Administracyjnie Park położony jest w północno zachodniej części woj. Mazowieckiego, w powiecie płockim, na terenie gmin Brudzeń Duży i Stara Biała, na prawym brzegu Wisły, pomiędzy Płockiem a Włocławkiem. Skrwa Prawa, która jest osią Parku stanowi historyczną granicę pomiędzy Mazowszem a Ziemią Dobrzyńską, której nazwa pochodzi od leżącej na zachód od Brudzenia Dużego gminy Dobrzyń nad Wisłą (woj. Kujawsko-pomorskie, powiat lipnowski).

Brudzeński Park Krajobrazowy geograficznie leży na granicy Wysoczyzny Płońskiej i Kotliny Płockiej od wschodu oraz Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego od zachodu.

Obszar parku

Centralną części Parku stanowi Skrwa Prawa na jej dolnym odcinku - od okolic miejscowości Brudzeń Duży, aż do ujścia rzeki do Wisły w Murzynowie (a właściwie Zalewu Włocławskiego). Ponadto w skład Parku wchodzą kompleksy leśne w okolicach Brudzenia, Sikorza oraz Brwilna.

Na północy granice parku odbijają od rzeki Skrwy na wschód aby objąć swym zasięgiem fragment polodowcowej Rynny Karowsiecko-Cholewieckiej z bardzo malowniczymi drobnymi jeziorami i torfowiskami. Ta część Parku sięga na wschód aż do wsi Karwosieki-Cholewice, wschodnia granica Parku przebiega w tym miejscu wzdłuż drogi Sikórz-Mochowo.

Otulina parku obejumuje również dolinę rzeki Wierzbicy, dopływu Skrwy, wraz z wsiami Wyszyna i Srebrna. W Srebrnej znajduje się ciekawy XIX-wieczny pałac oraz park, który obecnie jest własnością PKN Orlen.

Jednak najważniejszym elementem Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego jest wyjątkowo kręta i głęboka miejscami na kilkadziesiąt metrów, malownicza dolina Skrwy - z wielopoziomowymi tarasami, poprzecinana licznymi wąwozami i jarami. Rzeka meandruje, tworząc przełomy i rozlewiska, liczne starorzecza oraz torfowiska.

Przyroda Mazowieckiej Szwajcarii

W Brudzeńskim Parku Krajobrazowym znajdują się trzy rezerwaty przyrody:

 • Rezerwat krajobrazowy “Sikórz” - pow. prawie 216ha, obejmuje ok. 12km odcinek, głęboko wciętej doliny odcinek rzeki Skrwy pomiędzy Sikorzem i młynem Radotki wraz z cennymi siedliskami olsów i grądów. Objęty również ochroną jako obszar Natura 2000.
 • Rezerwat leśny “Brwilno” - pow. 66ha, dąbrowa świetlista w strefie krawędziowej doliny Wisły.
 • Rezerwat krajobrazowy “Brudzeńskie Jary” - pow. ponad 39ha, najmłodszy rezerwat, znajduje się w północnej części Parku, na południe od miejscowości Brudzeń Duży, obejmuje głęboki wąwóz, siedlisko 150-letnich dębów.

Na terenie Parku można znaleźć rzadkie i chronione gatunki zwierząt, m.in: borsuki, wydry, bobry, popielice, 5 gatunków nietoperzy. Bardzo licznie występują ptaki drapieżne, w tym bieliki, zimorodki, dudek (umieszczony jako symbol Parku w logo) czy derkacz.

Najciekawsze zabytki Mazowieckiej Szwajcarii

W Brudzeńskim Parku Krajobrazowym i okolicach znajdują się również warte odwiedzenia obiekty zabytkowe, m.in.:

 • Zespół pałacowo-parkowy w Srebrnej (XIXw.)
 • Zespół parkowo-dworski w Brudzeniu (XIX/XXw.)
 • Dwór wraz z parkiem w Sikorzu (XIXw.)
 • Dwór w Karwosiekach-Cholewicach (poł. XIXw.)
 • Dwór w Winnicy (II poł. XIXw.)
 • Młyn oraz osada młynarza w Radotkach
 • Kościół romański w Rokiciu (pocz. XIIIw.)
 • Kościół renesansowy w Siecieniu (1584 r.)
 • Kościół barokowy w Bądkowie Kościelnym (XVIIIw.)
 • Kościół drewniany w Brwilnie Górnym
 • Kościół św. Trójcy w Sikorzu (pocz. XXw.)
 • Zabytkowy cmentarz w Sikorzu
 • Mazowiecki Ośrodek Geograficzny Uniwersytetu Warszawskiego w Murzynowie
 • Muzeum im. Stanisława Murzynowskiego w Murzynowie

Brudzeński Park Krajobrazowy formalnie podlega Dyrekcji Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych z siedzibą w Otwocku.
Oficjalna strona internetowa parku: http://parkiotwock.pl/brudzenski-park-krajobrazowy

Strona główna Dwór Winnica

Kontakt

Dwór Winnica
Winnica 17, gm. Brudzeń Duży, pow. Płock, woj. mazowieckie
e-mail: dworwinnica@gmail.com

Znajdź nas na Google Maps
Współrzędne GPS: 52.6834136, 19.4942736

Dwór Winnica - Mapa satelitarna