Co warto zobaczyć w parku Dworu Winnica?

Poza obejrzeniem budynku dworu warto udać się na krótki spacer po otaczającym dwór parku.
Pierwotny układ parku uległ całkowitemu zatarciu. Jednak pomimo wieloletnich zaniedbań i bardzo dużej ilości śmieci nadal znajdują się w nim ciekawe elementy, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

Dwór Winnica - mapa parku

1. Kasztanowiec biały "Blanka"

obwód pnia: 380 cm
wysokość: ok 22 m
średnica korony: ok 14 m
Najgrubsze drzewo w całym parku, szacowany wiek ok. 150 lat.

Park Dworu Winnica, kasztanowiec

2. Kasztanowiec biały "Maria"

obwód pnia: 278 cm
wysokość: ok 21 m
średnica korony: ok 16 m
Obydwa kasztanowce, dzięki swoim spektakularny koronom są najbardziej charakterystycznym elementem parku i stanowią symbol Dworu Winnica.

Park Dworu Winnica, kasztanowiec

3. Jesion wyniosły

obwód pnia: 325 cm
wysokość: ok 26 m
średnica korony: ok 25 m
Nieco ukryty za kasztanowcami, dzięki swojej ogromnej koronie jest najpotężniejszym drzewem w całym parku, szacowany wiek ok. 150 lat.

Park Dworu Winnica, jesion wyniosły

4. Dąb szypułkowy, odm. kolumnowa „Fastigiata”

obwód pnia: 260 cm
wysokość: ok 26 m
średnica korony: ok 10 m
Rzadziej spotykana w Polsce odmiana dębu szypułkowego o pokroju kolumnowym z ciekawie „pofalowanymi” gałęziami, szacowany wiek ok. 150 lat.

Park Dworu Winnica, dąb kolumnowy

5. Lipa drobnolistna

obwód pnia: 378 cm
wysokość: ok 18 m
średnica korony: ok 28 m
Drugie najgrubsze drzewo w parku. Pomimo, że mocno uszkodzone wciąż niezwykle malownicze ze względu na ogromny konar zawieszony poziomo nad ziemią. Szacowany wiek ok. 150 lat.

Park Dworu Winnica, lipa dorbnolistna

6. Lipa drobnolistna

obwód pnia: 365 cm
wysokość: ok 25 m
średnica korony: ok 20 m
Obydwie lipy są pozostałością przepięknej alei lipowej, która rosła wzdłuż głównej, nieistniejącej już drogi wjazdowej prowadzącej do dworu.

Park Dworu Winnica, lipa drobnolistna

7. Aleja grabowa

W głębi parku, po prawej stronie skrywa się urokliwa aleja grabowa, która prowadzi w kierunku lasu. Aleja składa się z 17 grabów pospolitych (obwód: 50 – 172 cm), 7 drzew po stronie północnej, 10 po południowej. Szacowany wiek ok. 100 lat.

Park Dworu Winnica, aleja grabowa

8. Malowniczy jar

Warto poświęcić kilka minut i pójść aleją grabową w kierunku lasu a następnie skręcić ścieżką w lewo w kierunku jaru, przejść pierwszą groblę i stanąć na górze w widłach dwóch łączących się jarów. W latach świetności parku cały ten dziki teraz obszar był pięknie zagospodarowany – znajdowały się tutaj trzy połączone kaskadowo stawy, przedzielone groblami oraz tarasy ziemne.

Park Dworu Winnica, jar

Jeśli w trakcie wizyty w Dworze Winnica będziesz miał nieco więcej czasu przejdź się na krótki spacer malowniczym lasem w kierunku Skrwy. Zobacz mapkę z zaznaczonymi ścieżkami i atrakcjami w najbliższej okolicy.

Inwentaryzacja dendrologiczna parku

W 2020 roku przeprowadziliśmy szczegółową inwentaryzację parku. Wykonaliśmy pomiary oraz opis dendrologiczny wszystkich rosnących na terenie parku drzew i krzewów. Określiliśmy ich dokładną lokalizację w terenie, gatunki oraz wykonaliśmy podstawowe pomiary dendrologiczne (obwód pnia na wysokości 1,3 m, wysokość drzewa, średnica korony, powierzchnia krzewów).

Zinwentaryzowaliśmy w ten sposób 477 drzew i krzewów w 24 gatunkach. Poniżej zamieszczamy krótkie podsumowanie wykonanej inwentaryzacji.

Podział gatunkowy drzew i krzewów

Przeważającym gatunkiem drzewiastym jest klon pospolity stanowiąc ponad 1/3 udziału ilościowego w drzewostanie parku lecz są to głównie naloty i drzewa młode. Duży udział mają także grab pospolity (18,9%) i robinia akacjowa (17,2%). Te trzy gatunki stanowią prawie 75% wszystkich drzew w parku.

Przedstawicielami roślinności parkowej jest kasztanowiec biały (wyjątkowo okazałe dwa egzemplarze w centralnej części) oraz dąb szypułkowy odmiana kolumnowa ukryty w koronach drzew w płn.-wsch. części parku.

Warstwa krzewów zdominowana jest przez dwa gatunki – leszczynę pospolitą oraz bez czarny. Dużą powierzchnię zajmują również krzewy z gatunku lilak Syringa oraz śnieguliczka biała Symphoricarpos albus.

Na terenie całego założenia znajdują się tylko dwa drzewa iglaste – sosna zwyczajna oraz świerk pospolity – obydwa w północnej części parku.

Nazwa gatunkowa Ilość (szt.) Udział (%)
Klon pospolity Acer platanoides 183 38,4%
Grab pospolity Carpinus betulus 90 18,9%
Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 82 17,2%
Lipa drobnolistna Tilia cordata 20 4,2%
Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 18 3,8%
Leszczyna pospolita Corylus avellana 13 2,7%
Bez czarny Sambucus nigra 12 2,5%
Trześnia Prunus avium 10 2,1%
Dereń świdwa Cornus sanguinea 10 2,1%
Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum 8 1,7%
Wiąz pospolity Ulmus minor 6 1,3%
Klon jawor Acer pseudoplatanus 6 1,3%
Ałycza Prunus cerasifera 4 0,8%
Trzmielina pospolita Euonymus europaeus 3 0,6%
Wierzba biała Salix alba 2 0,4%
Grusza pospolita Pyrus communis 2 0,4%
Karagana Caragana arborescens 1 0,2%
Olcha czarna Alnus glutinosa 1 0,2%
Dąb szypułkowy Quercus robur 1 0,2%
Jabłoń dzika Malus sylvestris 1 0,2%
Wiąz pospolity 'korkowy' Ulmus minor 'Suberosa' 1 0,2%
Świerk pospolity Picea abies 1 0,2%
Dąb szypułkowy "kolumnowy" Quercus robur "Fastigiata" 1 0,2%
Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 0,2%
Razem 477

Podział grubościowy

Analiza grubości drzew, prócz ogólnego poglądu na stopień dojrzałości drzewostanu, stanowi również informację jak dalece utracony i zatarty został pierwotny charakter założenia. Przyjmując prawdopodobną hipotezę, iż historycznym elementem są drzewa powyżej 151 cm obwodu (dwie najgrubsze klasy) widzimy, iż stanowią one 16% całości drzewostanu (76 sztuk vs 477 sztuk łącznie).

Najgrubsze drzewa w parku mają ponad 300 cm obwodu:

  • Kasztanowiec biały - 380 cm obwodu
  • Lipa drobnolistna - 378 cm
  • Lipa drobnolistna - 365 cm
  • Jesion wyniosły - 325 cm

Z kolei w najniższej klasie grubości - czyli do 50 cm obwodu – znalazły się aż 222 drzewa, co stanowi prawie połowę ogólnej liczby drzew. Jest to w większości nalot (nalot klonowy w ilości powyżej 100 szt.) powstały w wyniku naturalnego wysiewu nasion, roślinność allochtoniczna (np. robinia akacjowa) oraz gatunki sprowadzone przez powojennych mieszkańców (np. wtórny sad od strony południowej).

Klasa grubości (cm) Ilość (szt.) Udział (%)
201-380 24 5,0%
151-200 52 10,9%
101-150 75 15,7%
51-100 104 21,8%
0-50 222 46,5%
Razem 477

Aktualnie w parku prowadzimy prace porządkowe, które w pierwszej kolejności polegają na posprzątaniu śmieci i usunięciu tzw. wtórnego nalotu (czyli najmniejszych krzewów i drzew-samosiejek), żeby uporządkować przestrzeń i wyeksponować starodrzew.

Wszystkie prace prowadzimy w ścisłej współpracy z Konserwatorem Zabytków.

Strona główna Dwór Winnica

Kontakt

Dwór Winnica
Winnica 17, gm. Brudzeń Duży, pow. Płock, woj. mazowieckie
e-mail: dworwinnica@gmail.com

Znajdź nas na Google Maps
Współrzędne GPS: 52.6834136, 19.4942736

Dwór Winnica - Mapa satelitarna